Grafické a tiskové studio

Jsme grafické a tiskové studio se sÝdlem v Praze specializující se na grafické zpracování, DTP a tisk široké nabídky tiskovin (vŔetný vázaných knih), obal¨ a propagaŔních p°edmýt¨.

Dále nabízíme tvorbu grafického designu corporate identity, vŔetný loga, logotypu, grafických prvk¨, styl¨ i písma.

Do naší nabídky °adíme webdesign a tvorbu www prezentací a internetovou reklamu formou statických i animovaných flash banner¨.

Doká×eme nabídnout velmi lákavé ceny ofsetového a digitálního tisku
(nap°Ýklad 3 000 ks letßk¨ A4 4/4 135 g/m2 k°Ýda lesk za 2 890 KŔ).

Podívejte se také na reference naší rychle rostoucí klientely.